avtrekksvarmepumperEnergigjenvinning i hvert pust

Det å installere en avtrekksvarmepumpe er en enkel og lønnsom løsning for oppvarming og varmtvann.

Gjenvinn brukt luft

Kort fortalt gjenbruker avtrekksvarmepumpen energien fra den varme luften i huset, før luften forlater huset gjennom ventilasjonssystemet. Med avtrekksvarmepumpe fra NIBE betaler du kun halvparten for oppvarming og varmtvann, og kanskje enda mindre sammenlignet med en vanlig elektrokjele med mekanisk avtrekksventilasjon. Resten er gratis. For nybygg opptil ca. 200 m2, er dette den perfekte løsningen.

Se også: NIBE dominerer test av nye avtrekksvarmepumper

avtrekksvarmepumpe F750 best i testProduktinformasjon

NIBE F750 er en moderne, komplett avtrekksvarmepumpe som gir varme, varmtvann, ventilasjon og gjenvinning. Høyeffektive F750 er spesielt utviklet for å kunne tilfredsstille byggekravene for nye boliger, og kan dekke energikravene i TEK10 (forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk). Avtrekksvarmepumpen har en kraftig kompressor, og kan oppfylle energibehovet til boliger på opptil 200 m².

NIBE F750 dominerer test av avtrekksvarmepumper

Teknologien går ut på å først ventilere boligen, for så å føre varmenergien i ventilasjonsluften tilbake til boligen, slik at den kan brukes til oppvarming og varmtvann. En ventilasjonsvarmepumpe gjenbruker med andre ord gammel, brukt luft.


Energimerke for F750 i pakkeløsning ved lavtemperaturbruk

Sammenlignet med en konvensjonell avtrekksvarmepumpe, kan du med NIBE F750 i løpet av et år spare:

 

avtrekksvarmepumpe F370Produktinformasjon

NIBE F370 er en komplett avtrekksvarmepumpe som produserer ventilasjon, varme og varmtvann fra avtrekksluften. Varmepumpen passer både til nyinstallasjoner og til oppgradering av eksisterende varmeanlegg i boliger med boareal på 90 – 200 m².

Avtrekksvarmepumpen F370 kan brukes

  • i lavenergihus og passivhus
  • til oppvarming av bolig
  • i kombinasjon med energieffektiv oppvarming av vann

Teknologien går ut på å først ventilere boligen, for så å føre varmenergien i ventilasjonsluften tilbake til boligen, slik at den kan brukes til oppvarming og varmtvann. En ventilasjonsvarmepumpe gjenvinner med andre ord gammel, brukt luft.


Energiklasse for F370 i pakkeløsning

avtrekksvarmepumpe F470Produktinformasjon

NIBE F470 er en komplett avtrekksvarmepumpe for boliger med boareal på 90 – 200 m², med vannbåren radiatorkrets eller gulvvarme. Varmepumpen gjenvinner energi via avtrekksluften, og gir boligen varme, varmtvann, balansert ventilasjon og forvarmet tilluft.

F470 er spesielt utviklet for å kunne møte byggekravene for nye boliger, og kan dekke energikravene i TEK10 (forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk).

Denne avtrekksvarmepumpen passer for

  • nyinstallasjoner
  • oppgradering av eksisterende varmeanlegg
  • lavenergi-/passivhus, hvor det ønskes balansert ventilasjon i kombinasjon med energieffektiv oppvarming av varmtvann

Teknologien går ut på å først ventilere boligen, for så å føre varmenergien i ventilasjonsluften tilbake til boligen, slik at den kan brukes til oppvarming og varmtvann. En ventilasjonsvarmepumpe gjenbruker med andre ord gammel, brukt luft.


Energiklasse for F470 i pakkeløsning

avtrekksvarmepumpe F110Produktinformasjon

NIBE F110 er en avtrekksvarmepumpe som produserer varmtvann. For å sikre effektiv og kostnadseffektiv drift er den utstyrt med en

  • innebygget vifte som ventilerer og gjenvinner energien i ventilasjonsluften
  • innebygget varmtvannsbereder. Berederen er godt isolert, for minimalt varmetap

Avtrekksvarmepumpens display har brukervennlige menyer, noe som gjør det lett å stille inn behagelig varmtvannskomfort. Varmtvann og ventilasjon kan enkelt programmeres for hver ukedag, eller for lengre perioder, for eksempel ved ferie eller lengre fravær.

NIBE F110 egner seg spesielt godt for nye passivhus bygget etter «NS 3700-2».


Energiklasse for F110

avtrekksvarmepumpe F130Produktinformasjon

NIBE F130 er en avtrekksvarmepumpe som egner seg godt i lavenergihus og passivhus. Varmepumpen er i kombinasjon med den rustfrie berederen VPD, utviklet for å forsyne boligen med varmtvann på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte. Avtrekksvarmepumpen F130 har en varmtvannskapasitet på 365 liter ved 40 ºC (med VPD 300).

Den er også:

  • utstyrt med et brukervennlig fargedisplay, hvor du finner informasjon om tilstand, driftstid og temperaturer i avtrekksvarmepumpen
  • svært stillegående

Logg inn