bergvarme-varmepumpe

Visste du at du kan bli mer miljøvennlig og minske dine energikostnader med opp til 80 prosent gjennom å benytte naturens egen energikilde (som dessuten er gratis).

Det handler om bergvarme, en miljøvennlig og stabil energikilde. Gjennom å bore et hull i grunnen kan lagret sol energi tas opp til overflaten og siden forsterkes med en bergvarmepumpe. Bergvarme er den ultimate løsning for erstatning av gamle utdaterte oljefyr anlegg. Her får du et fyringssystem med maksimal innsparing samtidig som energi tilførselen er tilnærmet konstant uavhengig av ute temperatur.

Forutsetninger

  • Det eksisterer allerede vannbårne systemer i din bolig (radiatorer eller gulvvarme).
  • Grunnforholdene ligger til rette for boring av energibrønn.

Tekniske fakta

  • Borehullet er 50–200 meter dypt.
  • Temperaturen i berget er 2–8°C.
  • 1 kW elektrisk forbruk til varmepumpen gir 3 kWh varme.

 

nibe logo

Nek AS er autorisert forhandler av produkter fra NIBE Energy Systems

NIBE Energy Systems er Nordens største produsent av energiprodukter og er størst i Europa innen hovedområdet varmepumper. De har også en markedsledende posisjon i Nord-Europa innen varmvannsberedere. NIBE Energy Systems er et av de tre forretningsområdene til det svenske børsnoterte NIBE Industrier AB.

ABK AS er NIBE Energy Systems sin enerepresentant i Norge og er 50 % eid av NIBE.

NIBEs forretningsidé er å kunne levere kvalitetsprodukter og energibesparende løsninger for ulike typer boliger og næringsbygg, med vekt på innendørs komfort og oppvarming av varmt tappevann. Sortimentet til NIBE har gradvis utviklet seg fra enkle produkter for oppvarming, til å ta for seg hele konseptet for varme, ventilasjon, kjøling og varmegjenvinning.

Informasjon om Nibe`s produkter>>

Logg inn